KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Detay

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Hakkında 

Malzeme bilimi gittikçe popüler hale gelen, yaşamın her alanında etkisi olan çok disiplinli bir alandır. Malzeme mühendisliği ise bu alanda elde edilen kuramsal bilgilerin hayatımızı kolaylaştıracak veya standartlarını yükseltecek bir teknolojinin, sistemin, eşyanın veya teçhizatın üretilmesinde kullanılmasıdır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tüm dünyada Ar&Ge faaliyetlerinin ve endüstrinin birlikte iş birliği içinde olarak çok önemli sonuçların elde edildiği yegâne alanlardan birisidir. Bu nedenle bu disiplinin öneminin kavranarak katma değeri yüksek milli malzemelerin üretilerek hem ülke ekonomisine hem de yaşamamıza kazandırılması hayati önem taşımaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanıyla ilgili üretim veya AR&GE yapan kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilecek, problemleri tespit edip bu problemlerin çözümüne yönelik metotlar geliştirecek donanımlı ve nitelikli bilim insanı yetişmesi gerekmektedir. Ülkemizde özellikle temel mühendislik alanlarında yetişmiş bilim insanı olmasına rağmen bütün bu temel mühendislik alanlarının yansıra temel fen bilimleri ile de doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan malzeme bilimi ve mühendisliği alanında da dünya eğilimini yakalamak adına yüksek eğitim düzeyine sahip bilim insanlarının yetiştirilmesi gerekmektedir.   Bu bağlamda önemli bir işleve sahip olan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Lisansüstü Anabilim Dalı üniversitemizde 2014 yılında açılmış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversiteminiz çok disiplinli Ana Bilim Dallarından birisi olan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, dinamik ve yenilikçi yapısı, Fizik ve Kimya bölümleri ile Jeoloji, Makine, Tekstil, İnşaat, Çevre ve Orman Endüstri Mühendisliği gibi birçok farklı disiplinden öğretim üyeleri ve lisansüstü eğitim yapan öğrenci sayısı ile öne çıkmaktadır.  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında 90’nın üzerinde Yüksek Lisans öğrencisi ile 30'un üzerinde Doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir. Yeni nesil kompozitler,  çok işlevli nanokompozit malzemeler ve alaşımlar başta olmak üzere birçok farklı malzeme türü ile ilgili araştırmalar Anabilim Dalımızda bulunan öğretim üyelerinin çalışma ve araştırma alanıdır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalında 16  Profesör, 14 Doçent ve 17 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı birçok farklı disiplinden öğretim üyesine sahip olduğundan lisansüstü öğrenciler çalıştığı danışmanın bulunduğu fakültedeki mevcut laboratuvarlardan faydalanabilmektedir. Bunun yanında tez aşamasındaki öğrenciler proje hazırlamaları halinde üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmekte ve birçok analizlerini üniversitemizin bünyesinde bulunan Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM)’de yaptırabilmektedirler.

...